• Hebfeeb0ced144552986fcb75dcd120e6I
  • aba
  • Cache_7f384a417c23fb85.
  • hebei guanlang
  • factory
  • guanlang

Hebei Guanlang Biotechnology Co., Ltd. ಅನ್ನು 2007 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಶಿಜಿಯಾಜುವಾಂಗ್ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಹೇಬೈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಬೀಜಿಂಗ್ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಹೆಬೈ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಾರಿಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಹೈಟೆಕ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ.